MENU GLOWNE
         LINKI
PTAKI LOWNE


Opis gatunków ptaków łownych:

GĘŚ GĘGAWA - Anser anser L

Osobniki obu płci są podobnie ubarwione. Wierzch ciała jest szarobrunatny, dość ciemny. Wole, pierś i przednia część brzucha są szare. Reszta brzucha, pokrywy pod i nadogonowe są białe, a grzbiet i bok ciała są poprzecznie pręgowane. Obrzeża lotek są białe. Młode gęsi mają ciemniejszy wierzch ciała, nie mają czarnych falowań na brzuchu i są mniej wyraźnie pręgowane. Wiek ptaków można również określić na podstawie obecności lub braku bursy Fabrycjusza. Gniazda mogą być zakładane na rozległych jeziorach, stawach, bagnach, w gęstych trzcinach lub w kępach na wodzie. Biotopem tej gęsi stanowią zarośnięte ujscia rzek, porosłe trawami błota, podmokłe łąki i jeziora zarosłe trzcinami. Gęgawy przylatują w końcu lutego i w marcu, odlatują od września do listopada.
OKRES POLOWAŃ - od dnia 1 września do dnia 21 grudnia, a na terenie województw: zachodniopomorskiego, lubuskiego, wielkopolskiego i dolnośląskiego - do dnia 31 stycznia


KRZYŻÓWKA - Anas platyrhynchos L.

       Osobniki dorosłe zmieniają upierzenie dwa razy w roku. Po okresie godowym następuje całkowite pierzenie, przy czym kaczory rozpoczynają je natychmiast, a kaczki gdy, ich młode osiągają zdolność lotu. Gniazda mogą być znacznie oddalone od wody, budowane na ziemi między roślinnością. W Polsce krzyżówka jest średnio licznym ptakiem lęgowym. W czsie przelotów może być bardzo liczna. Biotopem krzyżówki są płytkie zarastające zbiorniki wodne, zapewniające jej żer i osłone. Gniazda najchętniej buduje na stawach i jeziorach zarosłych trzciną i tatarakiem, w starych korytach rzek i rozlwiskach rzecznych. Pokarmem tego ptaka jest w 96% rośliny, z czego na zboża przypada 50%. Resztę stanowi roślinność bagienna i wodna.
OKRES POLOWAŃ - od dnia 15 sierpnia do dnia 21 grudnia

CYRANECZKA - Anas crecca L.

Kaczor ma głowę i część szyi kasztanowobrązowe. Od kąta dzioba w kierunku oka ciągnie się jasna, półkulista smuga, która przed okiem rozwidla się i sięga ramionami w kierunku potylicy. Ramiona te ograniczają czarnobrunatną plamę z zielonym metalicznym połyskiem, szeroką za oczami i zwęzającą się ku potylicy, gdzie plamy z obu stron się łączą, a pióra tworzą grzywkę. Pierś jest biaława w czarne owalne plamki. Kaczka jest podobna do innych samic kaczek właściwych. Biotipem cyraneczki są niewielkie zbiorniki wodne oraz bagna na terenach zalesionych i terenach o zróżnicowanej rzeźbie. Cyraneczki przylatują w marcu-kwietniu, odlatują od sierpnia do listopada. Zimują nielicznie na zachodzie kraju.Lot cyraneczki jest bardzo cichy i szybki.
OKRES POLOWAŃ - od dnia 15 sierpnia do dnia 21 grudnia

CZERNICA - Aythya fuligula L.

Kaczor w upierzeniu godowym ma głowę, szyję i pierś czarne z granatowopurpurowym, fioletowym i zielonym połyskiem. Na potylicy znajduje się dość długi czub utwożony z ciękich piórek. Wierzch ciała jest czarny. Brzuch i boki całe są białe. Lusterko jest białe z zielonkowoczarnym połyskiem. Dziób jest popielatoczarny z czarnym paznokciem. Samiec w upierzeniu spoczynkowym jest podobny do samicy, wierzch ciała ma jednak ciemniejszy. Kaczka ma układ barw podobny do kaczora w upierzeniu godowym, jedynie barwa czarna jest zastąpiona ciemnobrunatną, bez połysku. Czubek na potylicy jest krutszy. Boki ciała są brunatne, a brzuch biały. W Polsce czernica jest nielicznym ptakiem lęgowym, jedynie na Mazurach, może być dość liczna. Biotopem czernicy są rozległe zbiorniki wód słotkich i słonych, porośnięte trzciną, z większymi powierzchniami odkrytego lustra i bujną roślinnością podwodną. Czernice przylatują od marca do połowy maja, odlatują od sierpnia do grudnia. doskonale pływają i nurkują, ale z wody podrywają się ciężko. Latają szybko, z charakterystycznym szumem.
OKRES POLOWAŃ - od dnia 15 sierpnia do dnia 21 grudnia

JARZĄBEK - Tetrastes bonasia

To nasz najmiejszy kurak leśny, wielkością zbliżony do kuropatwy. Gdy zrywa się do lotu łatwo poznać go po czarnym pasie na ogonie. Samiec ma czarne gardło z białą lamówką, a zaniepokojony stroszy czub na głowie. Samica ma białawe gardło i boki z ciemnymi centkami. W czasie wznoszenia się w powietrze słychać głośny furkot skrzydeł, lot jej sest szybki i zwrotny. Rozpiętość skrzydeł jarząbka dochodzi do 60 cm. Do życia potrzebuje wielkich i gęstych borów mieszanych z jasnymi polanami i bogatym podszytem z kępami jagód i zagajników iglastych. Występuje też w dąbrowach, w słonecznych wilgotnych miejscach w pobliży płynących wód. W sztucznych lasach sadzonych nie ma żadnych szans na przeżycie. Koguty nie tolerują żadnego samca swego gatunku na swym terytorium. toki spełniają dwa zadania: demonstrują posiadanie własnego terytorium i wabią samice. Jarząbki są ściśle terytorialnymi ptakami dlatego koguty tokują wiasną i jesienią. Gniazdo znajduje się w gęstych zaroślach na ziemi, często przy pniu. Jwgo pożywieniem są liście ziół i krzewów, jesienią zjada jagody i wszelkie owady.Nocuje na drzewach, zimą także na ziemi pod osłoną gałęzi. W Polsce jest bardzo rzadkim ptakiem lęgowym, wysttępuje głównie w górach i puszczach mazurskich.
OKRES POLOWAŃ - od dnia 1 września do dnia 30 listopada

KUROPATWA - Perdix perdix L.

Kogut ma pierś,kark i plecy popielate, poprzecznie czrno prążkowane.Gardziel,policzki i czoło są czysto rude. Znad oka w kierunku potylicy odchodzi wąska brew o tej samej barwie. Wierzch głowy jest szarobrązowy z ciemnymi plamami. Sterówki środkowe są popielatobrązowe, skrajne są brązowe. Brzuch jest biały. Na granicy piersi i brzucha znajduje się biało obrzeżona, brązowa plama w kształcie podkowy. Kura jest podobnie upierzona jak kogut,jedynie występowanie barwy brązowej jest mniej intensywne. Podkowa u samicy nie występuje lub może występować w kształcie nieregularnych plam. Długość ciała osobników dorosłych wynosi 310-34- mm, skrzydeł 147-165 mm, ciężar ciała 300-500 g. Występują na polach uprawnych. Szczegulnie chętnie zasiedla pola z różnego rodzaju kępami krzaków , niewielkimi młodnikami.
OKRES POLOWAŃ - od dnia 11 września do dnia 21 października, a w drodze odłowu - do dnia 31 stycznia.

BAŻANT OBROŻNY - Phasianus colchicus L.
  

       Upierzenia samca jest jaskrawe, pstre, z metalicznym połyskiem. Na szyi występuje charakterystyczny biały pierścień. Powyżej szyja jest zielonkawa z fioletowym połyskiem. Wokół oczu występują duże nagie płaszczyzny, pokryte płatowatymi, brodawkowymi, czerwonymi wyrostkami. Grzbiet jest złocistopomarańczowy, obrzeża piór są czrne. Ogon jest silnie wydłużony. Sterówki są złótobrązowe. Na skokach występują ostrogi. Samica ma upierzenie skromne, ochronne. Ogólny ton upierzenia jest jasnobeżowy. Ogon jest krótszy niż u samca. Młode są podobne do samicy. Długość ciała osobników dorosłych wynosi 700 - 950 mm, ciężar koguta wynosi 1000-2000, kury 900-120 g. Biotopem bażantów są tereny o odpowiedniej pokrywie roślinnej zapewniającej im bezpieczeństwo oraz o odpowiednij ilości pokarmu. Odpowiadają im brzegi wód zarosłe wiklinami,trzciną i sitowiem. Jest związany z terenami o dużej kulturze rolnej. Szczegulnie chętnie zasiedlane są tereny polne, na których występują kępy krzewów, niewielkie laski śródpone, gęste młodniki, smugi podmokłych olszynek. Bażanty nocują na drzewach.
OKRES POLOWAŃ - a) koguty - od dnia 1 października do końca lutego, b) kury - wyłącznie na terenach ośrodków hodowli zwierzyny, na których występuje bażant - od dnia 1 października do dnia 31 stycznia.

SŁONKA - Scolopax rusticola

Masywny ptak wielkości kuropatwy, Który dzień spędza w lesie wśród ściółki, a aktywny staje się dopiero o zmierzchu. Rozpiętość skrzydeł około 60 cm. Lata lekko i bezdzwięcznie. Zamieszkuje gęste lasy mieszane z grubą warstwą wilgotnych opadłych liści z paprociami w podszyciu. Słonki odbywają toki w miejscach gdzie gniazdują. Zaczynają od połowy marca aż do lipca. Loty godowe to słynne ciągi słonek: zaczynają się w wiosenne wieczory gdy milkną inne głosy ptaków(rudzik, kos). Wtedy słonki krążąc nad obrzeżami lasu, polami na wysokości koron drzew, wydają swoiste głosy tokowe które można określić jako chrapanie i psykanie.W lotach tych udział czasem bierze samica, ale podobno nigdy nioe chrapie. W gnieździe leżą zwykle cztery jaja , na wpół przykryte wyściółką. Pokarmu poszukują w ziemi, pomocny w tym jest ich długi dziób. Głownym pożywieniem są dżdżownice i larwy innych owadów. W pażdzierniku i listopadzie słonki odlatują w kierunku południowo-zachodnim. Większość zimuje z Europie zach. i w Anglii.
OKRES POLOWAŃ - od dnia 15 kwietnia do dnia 15 maja

GRZYWACZ - Columba palumbus

Największy europejski gołąb, długość ciała 40 cm, rozpiętość skrzydeł 75 cm, waga 500 g. Białe plamy po bokach szyi i długi ogon. Płochliwy ptak, czasem można go spotkać na polach uprawnych szukającego pożywienia. Poza okresem godowym prawie niemy. Zamieszkuje środowisko lasów wysokopiennych. Pozornie przyrost grzywaczy jest mały, gdyż w zniesieniu są tylko dwa jaja. Wyprowadzają jednak kilka lęgów, od kwietnia do sierpnia i łatwo zakładają lęgi uzupełniające po zniszczeniu pierwszego. Gniazdo jest płaską miseczką z suchych patyczkówl luźnie związanych, że widać leżące tam jaja. Jako ptaki wysokich lasów świerkowych, grzywacze zjadają przez większość część roku nasionaz wiszących szyszek świerka. Jesienią żywią się żołędziami, która połykają w całości. Oświcie zbierają ziarna na polach. Należą do tych nielicznych ptaków których liczebność po wojnie wzrosła, podobnie jak sierpówek, łysek i kilku innych gatunków.
OKRES POLOWAŃ - od dnia 15 sierpnia do dnia 30 listopada

ŁYSKA - Fulica atra L.

Samiec i samica są jednakowo ubarwieni. Wierzch ciała jest łupkowoczarny z lekkim zielonym połyskiem, spód ciemnopopielaty. Dziób jest biały. Na czole znajduje się charakterystychna biała łysina, większa u samca. Biotopem łyski są wszelkiego rodzju zarastające zbiorniki wodne. Chetni zamieszkują stawy rybne.
OKRES POLOWAŃ - od dnia 15 sierpnia do dnia 21 grudnia

Zające Szaraki i Dzikie Króliki

OKRES POLOWAŃ - od dnia 1 listopada do dnia 31 grudnia, a w drodze odłowu - do dnia 15 styczniaOBJĘTE CAŁOROCZNĄ OCHRONĄ GATUNKOWĄ :PRZEPIÓRKA - Coturnix coturnix L.

Ogólny ton ubarwieni wierzch ciała samca jest pstry. Wzdłuż stosin piór ciągną się wąskie jasne smugi,podobnie jak u kuropatwy na barkówkach. Nad okiem występuje biała brew, ciągnąca się w kierunku karku. Biała smuga występuje także na środku głowy. Szyja i wole są rdzawe, brzuch białawy. Samica jest z wierzchu upierzona podobnie jak samiec, jedynie na bokach ciała występują dodatkowo poprzeczne prązki. Podbrudek, gardło i szyja są zawsze białawe. Wole i przód piersi są mniej rdzawe jak u samców, pokryte czrnymi plamkami. Gniazda są budowane na suchych łąkach, pod osłoną roślinności lub w zbożu. Biotopem przepiórki są pola uprawne, łąki, większe polany i obrzeża lasów. Na polach występuje głównie w uprawach zbóż, ziemiaków, lucerny. Zachodzi również w góry, wzdłuż dolin rzecznych, nawet do 3 tys. metrów n.p.m. Przepiurka jako jedyny nasz kurak odlatuje na zime, na południe. Przylot następuje w początkach maja i w czerwcu, odlot końcem sierpnia i września.

GŁUSZEC -Tatrao urogallus L.

Kogut jest prawie cały czrny i znacznie większy od kury. Głowa, szyja i pokrywy nadogonowe są czrne z wąskimi, popielatymi, poprzecznymi prążkami. Wole i pierś mają zieląkawy, metaliczny połysk. Ogon i brzuch są czrne z białymi piętnami. U nasady skrzydeł jest widoczna biała plama. Nad okiem znajduje się wąska, cynobrowoczerwona róża. Upierzenie kury jest ciemnobrązowe z czarnymi prążkami i plamami.Na spodzie szyi i piersi znajduje się brązowa plama. Brzuch jest jaśniejszy, poprzecznie ciemno prążkowany. Ptaki młode są ubarwione podobnie jak głuszce. Kogut zmienia upierzenie dwukrotnie w ciągu roku. Biotopem głuszca, typowego gatunku leśnego, są duże kompleksy leśne na nizinach i w górach. Związany głównie z lasami iglastymi z domieszką liściastych. Szczegulnie chętnie zasiedla tereny, na których występują krzewyjagodajne.

CIETRZEW-Lyrurus tetrix L.

       Cietrzew jest ptakiem o bardzo wyraźnym, w ciągu całego roku, dymorfizmie płciowym. Kogut w upierzeniu godowym jest granatowoczrny z metalicznym połyskiem na szyi, wolu i pokrywach nadogonowych. Młode samce 4 rż. mają na grzbiecie pióra o barwie brunatnawej, z przodu u nasady skrzydeł znajduje się biała plama. Druga większa znajduje się na lotkach drugorzędowych. Sterówki są czarne (skrajne są większe od pozostałych), sierpowato wygięte na zewnątrz. Dookoła oka występuje czerwono zabarwiony, nagi, wąski pierścień skury. Nad okiem znajduje się czerwona, brodawkowata róża. Kura różni się od koguta. Upierzenie jej jest jasnobrunatne z poprzecznymi ciemnobrązowymi przepaskami oraz plamkami. Pokrywy podskrzydłowe są białe. Długość ciała samca wynosi 530-675, samicy 450-510 mm. Biotopem cietrzewia są lasy; jest on związany z terenami bardziej otwartymi: pasami przeciwpoż., zrębami zarosłymi łąkami przyleśnymi. Odpowiadają mu również bory bagienne i zabagnione doliny rzek.§

       Jeżeli początek okresu polowań przypada bezpośrednio po dniu lub dniach wolnych od pracy, okres ten rozpoczyna się pierwszego dnia wolnego od pracy.
        Jeżeli koniec okresu polowań przypada na dzień poprzedzający dzień wolny od pracy, okres ten upływa z ostatnim dniem wolnym od pracy.
        Przy ustalaniu okresu polowań, o którym mowa w ust. 1-3, przyjmuje się, że dzień wolny od pracy to niedziele i święta określone w odrębnych przepisach o dniach wolnych od pracy oraz soboty.
        Traci moc rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 kwietnia 2001 r. w sprawie ustalenia listy gatunków zwierząt łownych oraz określenia okresów polowań na te zwierzęta (Dz. U. Nr 43, poz. 488 oraz z 2004 r. Nr 76, poz. 729) w zakresie określenia okresów polowań na zwierzęta łowne.
        Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2005 r.

1
alt="" />